Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima zagrebačke županije za 2011. godinu

Zagrebačka županija raspisala je 1.
kolovoza 2011. javni natječaj za
prikupljanje prijava za neposredno
sudjelovanje Zagrebačke županije u
sufinanciranju projekta "Poticanje
korištenja obnovljivih izvora energije
u kućanstvima Zagrebačke županije
za 2011 godinu".

>> Više

solarni paneli

Nova europska energetska direktiva?

Potaknuta sve vidljivijim klimatskim
promjenama, Europska komisija je
početkom već sada davne 2007 godine
pokrenula plan za ublažavanje i borbu
protiv istih. Bilo je potrebno preko godinu
i pol kako bi plan prošao nakon teških
pregovora između zemalja članica i bio
usvojen u Europskom parlamentu
krajem 2008. godine.

>> Više

emisije stakleničnih plinova

Vjetroenergija u Europi i Hrvatskoj u 2010. godini

Godina 2010. bila je rekordna po
instaliranim kapacitetima u obnovljivim
izvorima energije, s udjelom OIE od 41%
(22.682,00 MW) u svim ukupnim
novoinstaliranim kapacitetima. Udio bi
vjerojatno bio i mnogo viši da prošla
godina nije bila izuzetno "plinska", tj. da
nije instalirano izuzetno mnogo
postrojenja na plin...

>> Više

vjetroenergija

Program financiranja EBRD TAM/BAS

Program je aktivan u Hrvatskoj od 2001.
godine, a nastao je s ciljem jačanja malih
i srednjih poduzeća kroz sufinanciranje
konzultantskih usluga. Sredinom 2010.
godine fokus TAM BAS Programa
postaju zelene tehnologije, te su
bespovratne financijske potpore za
usluge poslovnogsavjetovanja od tada
usmjerene na područja energetske...

>> Više

EBRD TAM/BAS

Samostalni sustav sa rezervnim baterijama

Ova vrsta sustava se koristi na
udaljenim lokacijama gdje nema
prisutnosti i/ili mogućnosti priključenja
na gradsku elektrodistribucijsku mrežu.
"Samostalni sustav" znači da je vaš
sustav fotonaponskih ćelija neovisan
o gradskoj elektrodistribucijskoj mrež
i te služi isključivo za napajanje trošila
u Vašem objektu.

>> Više

diagram

Samostalni hibridni sustav

Ova vrsta samostalnog sustava koristi
se na udaljenim lokacijama gdje nema
prisutnosti i/ili mogućnosti priključenja na
gradsku elektrodistribucijsku mrežu,
osobito na lokacijama sa većom
nadmorskom visinom gdje su jači vjetrovi
radi upotrebe vjetro-generatora.
"Samostalni sustav" znači da je vaš
hibridni sustav sastavljen...

>> Više

hybrid