Samostalni hibridni sustav

(Hibridni solarni-vjetro sustav)


samostalni hibridni sustav

Ova vrsta samostalnog sustava koristi se na udaljenim lokacijama gdje nema prisutnosti i/ili mogućnosti priključenja na gradsku elektrodistribucijsku mrežu, osobito na lokacijama sa većom nadmorskom visinom gdje su jači vjetrovi radi upotrebe vjetro-generatora.

"Samostalni sustav" znači da je vaš hibridni sustav sastavljen od fotonaponskih ćelija i vjetro-generatora neovisan o gradskoj elektrodistribucijskoj mreži te služi isključivo za napajanje trošila u Vašem objektu.

Ovaj sustav vam omogućuje znatne uštede:

Priključak na elektrodistribucijsku mrežu ukoliko je ista provedena pored vašeg objekta, košta 20.000,00 Kn! Ukoliko priključak na gradsku elektrodistribucijsku mrežu nije u blizini Vašeg objekta, troškovi se ekponencijalno povećavaju budući da je potrebno raditi dodatni iskop za polaganje kabela te ishoditi čitav niz dozvola.

Također, na vrlo udaljenim lokacijama ( planinarske kućice, otoci i slično) uopće ne postoji mogućnost spajanja na elektrodistribucijsku mrežu. Upravo su za takve lokacije hibridni sustavi idealno rješenje!

Ovaj sustav je potpuno samostalan:

Ovaj sustav Vam omogućuje trajno napajanje vaših trošila budući da ima integrirane akumulatorske baterije koje omogućavaju izvor električne energije prilikom vrlo oblačnih dana ili tijekom noći tj. kada fotonaponski moduli ne mogu proizvesti dovoljno energije ili za vrijeme kada nema dovoljno jakog vjetra za adekvatan rad vjetro-generatora.

Postoji mogućnost ugradnje dodatnog elektro agregata čime ste u potpunosti osigurani od prekida u napajanju! Također, postoji mogućnost napajanja električnih aparata koji koriste istosmjernu (DC) el.energiju izravno sa akumulatorskih baterija.

Prednosti hibridnog sustava se očituju u visokom stupnju sigurnosti napajanja el.energijom budući da su na rasplaganju tri primarna izvora energije ( vjetro-generator, solarni paneli i baterije) te ,opcijski, četvrti izvor u vidu diesel agregata.

U nastavku je jednostavan dijagram tipičnog hibridnog sustava sa rezervnim baterijama, uključujući i osnovne komponente i konfiguracije.

Kako sustav radi:

1) Vjetar pokreće vjetro-generator koji proizvodi istosmjernu (DC) el.energiju te ju, preko ugrađenog regulatora, šalje baterijama tj. prema DC/AC izmjenjivaču 2) Sunčeva svjetlost obasjava solarni modul, koji je vezan za krov vašeg objekta samontažnim regalom.
3) Solarne (fotonaponske) ćelije unutar modula pretvaraju svjetlo u istosmjernu (DC) električnu energiju.
4) Proizvedena električna energija putuje kroz žice do regulatora punjenja baterija koji mjeri napon baterija i regulira njihovo punjenje-baterije se održavaju stalno napunjenima kako bi se osigurao neprestan izvor energije
5) Preostala električna energija se prenosi do istosmjernih (DC) trošila (opcija, ukoliko trebate istosmjenu el. energiju) i/ili DC/AC izmjenjivača
6) Izmjenična el.energija potom putuje do distribucijskog ormarića s osiguračima i napaja Vaša trošila
7) (Opcija) U slučaju nužde (dugačko vrijeme naoblake tj. bez vjetra ili nepredviđeni kvar na sustavu) sustav automatski pokreće diesel agregat i iz njega snabdijeva Vaša trošila.

Glavne komponente ovog sustava su:

• Vjetro-generator s regulatorom
• Montažni regali za pričvršćenje solarnih modula
• Solarni moduli
• Regulator punjenja baterija
• Akumulatorske baterije Inverterski uređaj

izvor članka preuzet sa stranice www.zelenaenergija.org