SOLARNI SISTEMI - IZRAČUN


Solarni sistem SL-20

Solarni sistem za napajanje dva rasvjetna tijela na 12V kroz cijelu godinu. Jednostavan za instalaciju. Izračun je temeljen da žarulje rade 5h dnevno, ali ne sve istovremeno. Preporučamo kapacitete akumulatora za postizanje autonomije 7 dana no-sun od 46Ah/C100. Pri izračunu je korišteno 3,5 sunčanih sati dnevno što je najgori prosječni slučaj u prosincu.


 FN modul 20W  1  FN modul 20W  1
  Štedna žarulja 12V 7W  1 Štedna žarulja 12V 7W  1
 Štedna žarulja 12V 11W  1 Štedna žarulja 12V 11W  1
 Regulator punjenja 4A/12V  1  Regulator punjenja 4A/12V  1
     Solarni akumulator 40Ah/C100  1


Solarni sistem SL-40

Solarni sistem za napajanje 4 rasvjetna tijela na 12VDC kroz cijelu godinu. Jednostavan za instalaciju. Izračun je temeljen da žarulje rade 9h dnevno, ali ne sve istovremeno. Preporučamo kapacitet akumulatora za postizanje autonomije 7 dana no-sun od 75Ah/C100. Pri izračunu je korišteno 3,5 sunčanih sati dnevno što je najgori prosječni slučaj u prosincu.


 FN modul 20W  2  FN modul 20W  2
  Štedna žarulja 12V 7W  2 Štedna žarulja 12V 7W  2
 Štedna žarulja 12V 11W  1 Štedna žarulja 12V 11W  1
 Štedna žarulja 12V 15W  1  Štedna žarulja 12V 15W  1
 Regulator punjenja 4A/12V  1  Regulator punjenja 4A/12V  1
     Solarni akumulator 40Ah/C100  1


Solarni sistem SL-90

Solarni sistem omogućava napajanje potrošača naponom 220V, i to rasvjete (upotreba štednih žarulja) i TV-a, jednostavan za instalaciju. Sistem može raditi ljeti svakodnevno i zimi vikendom s istim potrošačima. Samo vikendom ljeti količina energije na raspolaganju se udvostručuje. Ako se koristi zimi svakodnevno potrošnja treba biti smanjena za 30-50% u odnosu na ljeto. Fotonaponski moduli spojeni su paralelno i sve zajedno spojeno je na regulator punjenja od 15A. Dva modula od 40W daju ukupnu maksimalnu struju 5,0A pa je odabrano rješenje s jednim regulatorom od 15A. Solarni akumulator kapaciteta 240Ah/C100 omogućuje autonomiju od 9 dana no-sun. Pretvorba istosmjernog napona 12V u izmjenični 220V, 50Hz se vrši DC-AC inverterom snage 500VA. Kod ovog invertera bitno je da ima funkciju auto-off pa ako nema priključenih potrošača ne troši struju u standby. Inverter se sam ugasi ako napon na akumulatoru padne ispod 11V tako ne dopušta akumulatoru da se posve isprazni te mu produljuje vijek trajanja.


 FN modul 45W  2  FN modul 45W  2
 Regulator punjenja 15A/12V  1  Regulator punjenja 15A/12V  1
 Inverter Sole 500VA/12V  1 Inverter Sole 500VA/12V  1
     Solarni akumulator 75Ah/C100  1


Solarni sistem SL-130

Solarni sistem koji omogućava napajanje potrošača naponom 220V i to rasvjete (upotreba štednih lampi) i TVa, jednostavan je za instalaciju. Sistem može raditi ljeti svakodnevno i zimi vikendom s istim potrošačima. Samo vikendom ljeti količina energije na raspolaganju se udostručuje. Ako se koristi zimi svakodnevno potrošnja treba biti smanjena za 30-50% u odnosu na ljeto. Fotonaponski moduli spojeni su paralelno i sve zajedno spojeno je na regulator od 15A. Dva modula daju ukupnu maksimalnu struju 7,8A pa je odabrano rješenje s jednim regulatorom od 15A. Dva solarna akumulatora kapaciteta 170Ah/C100 omogućuju autonomiju od 8 dana no-sun. Pretvorba istosmjernog napona 12V u izmjenični 220V, 50Hz se vrši DC/AC inverterom snage 500VA. Kod ovog invertera bitno je da ima funkciju auto-off pa ako nema priključenog potošača ne troši struju i standby. Inverter se sam ugasi ako napon na akumulatoru padne ispod 11V tako ne dopušta akumulatoru da se posve isprazni te mu produljuje vijek trajanja.


 FN modul 65W  2  FN modul 45W  2
 Regulator punjenja 15A/12V  1  Regulator punjenja 15A/12V  1
 Inverter Sole 500VA/12V  1 Inverter Sole 500VA/12V  1
     Solarni akumulator 75Ah/C100  2


Solarni sistem SL-260

Solarni sistem koji omogućava napajanje potrošača naponom 220V i to rasvjete (upotreba štednih lampi) i TVa, jednostavan je za instalaciju. Sistem može raditi ljeti svakodnevno i zimi vikendom s istim potrošačima. Samo vikendom ljeti količina energije na raspolaganju se udostručuje. Ako se koristi zimi svakodnevno potrošnja treba biti smanjena za 30-50% u odnosu na ljeto. Fotonaponski moduli spojeni su paralelno i sve zajedno spojeno je na regulator od 15A. Dva modula daju ukupnu maksimalnu struju 7,8A pa je odabrano rješenje s jednim regulatorom od 15A. Dva solarna akumulatora kapaciteta 170Ah/C100 omogućuju autonomiju od 8 dana no-sun. Pretvorba istosmjernog napona 12V u izmjenični 220V, 50Hz se vrši DC/AC inverterom snage 500VA. Kod ovog invertera bitno je da ima funkciju auto-off pa ako nema priključenog potošača ne troši struju i standby. Inverter se sam ugasi ako napon na akumulatoru padne ispod 11V tako ne dopušta akumulatoru da se posve isprazni te mu produljuje vijek trajanja.


 FN modul 130W  2  FN modul 130W  2
 Regulator punjenja 15A/12V  1  Regulator punjenja 15A/12V  1
 Inverter Sole 500VA/12V  1 Inverter Sole 500VA/12V  1
     Solarni akumulator 240Ah/C100  2